سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان دوره دوم محبي گراش
 آموزشگاه

 

 کلیپ های آموزشی
 دانش آموز ممتاز
 • کلاس: یازدهم تجربی

  محمدعارف فیضی دولت آبادی رتبه:1 معدل:19.33
  مهدی سعادت رتبه:2 معدل:19.2
  حسین بابائی رتبه:3 معدل:19.01
 • کلاس: دهم تجربی

  حسین برازنده رتبه:1 معدل:19.47
  علیرضا دیانت رتبه:2 معدل:19.39
  پویا ایزدی رتبه:3 معدل:19.3
 • کلاس: دوازدهم ریاضی فیزیک

  محمدرضا حسن نژادگراشی رتبه:1 معدل:18.19
  علی سعادت رتبه:2 معدل:17.91
  علیرضا قطبی رتبه:3 معدل:17.8
 • کلاس: یازدهم ریاضی فیزیک

  عبدالغنی میری رتبه:1 معدل:17.63
  محمد صادقی رتبه:2 معدل:17.62
  علی شیخی رتبه:3 معدل:17.53
 • کلاس: دهم ریاضی فیزیک

  علی اصغر نوروزی رتبه:1 معدل:19.67
  رضا شمسی رتبه:2 معدل:19.44
  احسان مقتدری رتبه:3 معدل:19.17
 • کلاس: دوازدهم تجربی

  محمدمهدی غیرتی رتبه:1 معدل:19.24
  امیرحسین اسدی لاری رتبه:2 معدل:19.14
  حسین یحیائی رتبه:3 معدل:18.96
 موفقیت 

 دانش آموزانی که درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دارند میتوانند از طریق صفحه شخصی خود پیام درخواست گواهی اشتغال به تحصیل ثبت نموده و به مدیریت ارسال نماید. تا مراحل صدور انجام گیرد.

توجه جهت صدور گواهی اشتغال به تحصیل ثبت موارد ذیل الزامی است:

1)کد ملی 

2) نام کامل اداره جهت ارائه نامه

 

نمونه سوالات امتحانات نهایی خرداد 1399

ریاضی - فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
تعلیمات دینی3تعلیمات دینی3تعلیمات دینی3
شیمی3شیمی3سلامت و بهداشت
فارسی 3فارسی 3فلسفه2
فیزیک 3فیزیک 3فارسی 3
سلامت و بهداشتسلامت و بهداشتعزبی 3
حسابانزیست شناسیتاریخ3
عربی3عربی3ریاضی و آمار 3
زبان 3زبان3زبان 3
فایل صوتی زبان 3فایل صوتی زبان 3فایل صوتی زبان 3
ریاضیات گسستهریاضی 3جامعه شناسی3
علوم اجنماعی  -  هندسه 3علوم اجنماعی

جغرافیا3  علوم فنون 3

 

                                      نمونه سوالات امتحانات نهایی خرداد 1400

ریاضی و فیزیکعلوم تجربی علوم انسانی
تعلیمات دینیتعلیمات دینیتعلیمات دینی
شیمیشیمیفلسفه
فیزیکفیزیکسلامت و بهداشت
فارسیفارسیجامعه شناسی
سلامت و بهداشتسلامت و بهداشتعربی
ریاضیات گسستهریاضی3ریاضی و آمار
علوم اجتماعیعلوم اجتماعیعلوم و فنون ادبی
عربیعربیجغرافیا
حسابانزیست شناسیزبان خارجه
زبان خارجهزبان خارجهتاریخ
هندسه//////////فارسی
   

 تابلو اعلانات
 تصاویر تصادفی
 تقویم روز
 آمار بازدید ها
 متولدین امروز
 نماد اعتماد الکترونیکی