سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان دوره دوم محبي گراش
 آموزشگاه

 

 کلیپ های آموزشی
 دانش آموز ممتاز
 • کلاس: دهم تجربی 1400

  امیرعلی سلگی رتبه:1 معدل:18.79
  محمد توسلی رتبه:2 معدل:18.5
  محمد علی پورشمسی رتبه:3 معدل:18.49
 • کلاس: دهم ریاضی 1400

  مصطفی آئینه افروز رتبه:1 معدل:18.34
  علیرضا شادی رتبه:2 معدل:18.23
  محمد رنجبر رتبه:3 معدل:18.21
 • کلاس: یازدهم ریاضی 1400

  علی اصغر نوروزی رتبه:1 معدل:19.7
  رضا شمسی رتبه:2 معدل:18.58
  ابوالفضل محسنی رتبه:3 معدل:18.49
 • کلاس: یازدهم تجربی 1400

  حسین کریمی جزه رتبه:1 معدل:19.8
  حسین زارعی رتبه:2 معدل:19.57
  حسین برازنده رتبه:3 معدل:18.97
 • کلاس: دوازدهم ریاضی 1400

  محمدرضا آذرآئین رتبه:1 معدل:18.92
  حسن عالی پور رتبه:2 معدل:18.81
  علی اکبر فانی لاری رتبه:3 معدل:18.41
 • کلاس: دوازدهم تجربی 1400

  محمدعارف فیضی دولت آبادی رتبه:1 معدل:19.36
  مهدی سعادت رتبه:2 معدل:18.61
  یحیی ابراهیم پور رتبه:3 معدل:18.32
 موفقیت 

 دانش آموزانی که درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دارند میتوانند از طریق صفحه شخصی خود پیام درخواست گواهی اشتغال به تحصیل ثبت نموده و به مدیریت ارسال نماید. تا مراحل صدور انجام گیرد.

توجه جهت صدور گواهی اشتغال به تحصیل ثبت موارد ذیل الزامی است:

1)کد ملی 

2) نام کامل اداره جهت ارائه نامه

 

نمونه سوالات امتحانات نهایی خرداد 1399

ریاضی - فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
تعلیمات دینی3تعلیمات دینی3تعلیمات دینی3
شیمی3شیمی3سلامت و بهداشت
فارسی 3فارسی 3فلسفه2
فیزیک 3فیزیک 3فارسی 3
سلامت و بهداشتسلامت و بهداشتعزبی 3
حسابانزیست شناسیتاریخ3
عربی3عربی3ریاضی و آمار 3
زبان 3زبان3زبان 3
فایل صوتی زبان 3فایل صوتی زبان 3فایل صوتی زبان 3
ریاضیات گسستهریاضی 3جامعه شناسی3
علوم اجنماعی  -  هندسه 3علوم اجنماعی

جغرافیا3  علوم فنون 3

 

                                      نمونه سوالات امتحانات نهایی خرداد 1400

ریاضی و فیزیکعلوم تجربی علوم انسانی
تعلیمات دینیتعلیمات دینیتعلیمات دینی
شیمیشیمیفلسفه
فیزیکفیزیکسلامت و بهداشت
فارسیفارسیجامعه شناسی
سلامت و بهداشتسلامت و بهداشتعربی
ریاضیات گسستهریاضی3ریاضی و آمار
علوم اجتماعیعلوم اجتماعیعلوم و فنون ادبی
عربیعربیجغرافیا
حسابانزیست شناسیزبان خارجه
زبان خارجهزبان خارجهتاریخ
هندسه//////////فارسی
   

 تصاویر تصادفی
 تقویم روز
 آمار بازدید ها
 متولدین امروز
 نماد اعتماد الکترونیکی